1. Chào mừng đến với CaravanVN!
    Nếu bạn thấy nơi đây thú vị, tại sao lại không đăng ký tham gia để trao đổi cùng mọi người. :)
    Bỏ qua thông báo này

Quy định sử dụng dịch vụ và Nội quy

Chúng tôi (Ban quản trị diễn đàn CaravanVN) KHÔNG chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung nào do thành viên đăng tải. Nội dung được đăng chỉ thể hiện quan điểm của tác giả.

Bạn phải đồng ý không sử dụng diễn đàn CaravanVN để đăng hoặc liên kết đến bất kỳ Nội dung mà có tính phỉ báng, thù hằn, đe dọa, có khả năng xúc phạm người khác, thư rác hay các hình thức spam khác, có chứa nội dung người lớn (đồ trụy), có chứa thông tin cá nhân của người khác, vi phạm bản quyền, khuyến khích hành vi phạm pháp, hoặc vi phạm tất cả các điều luật khác.

Chúng tôi có quyền xóa, sửa bất kỳ Nội dung nào đăng trên diễn đàn với bất kỳ lý do mà không cần giải thích. Yêu cầu xóa bỏ hoặc sửa Nội dung sẽ thực hiện theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền hủy bỏ (xóa tài khoản hoặc cấm) với mọi thành viên bất kỳ lúc nào.

Bạn cho phép Chúng tôi giữ bản quyền sử dụng, tái bản Nội dung của bạn với Diễn đàn CaravanVN. Bạn giữ quyền trên toàn Nội dung của mình.

Tất cả Nội dung bạn gửi lên hoặc tải lên có thể được kiểm duyệt bởi Ban quản trị. Không đăng bất ký Nội dung nào bạn cho là cá nhân hoặc tối mật.

Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc đăng ký hoặc ngưng sử dụng Diễn đàn CaravanVN của chúng tôi. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, xin hãy dùng mục Liên hệ